Henny Portman

Scaling agile in organisaties – 2de geheel herziene druk

Meld me wanneer het boek is toegevoegd
Dit boek lezen upload een EPUB- of FB2-bestand naar Bookmate. Hoe kan ik een boek uploaden?
Dit boek gaat over organisaties die stappen willen zetten om teams meer autonomiete geven door besluitvorming decentraal neer te leggen en managementlagen enmanagers weg te halen om de teams zelf-organiserend te laten optreden.Daartoe komen in dit boek verschillende agile frameworks aan bod die het opschalenvan agile teams ondersteunen. In het eerste deel komen een aantal agile-aanpakkenvan het eerste uur aan bod. Dit betreft agile-aanpakken op team-niveau die zowelbinnen IT als niet-IT toepasbaar zijn. Als eerste worden Scrum, Kanban en Scrumbansummier beschreven. Omdat Lean in vele agile-aanpakken een belangrijke rol vervult,wordt ook de essentie van Lean beschreven. Daarnaast komt aan de orde wat hetbetekent als er meerdere teams met elkaar moeten samenwerken.Aansluitend op het opschalen van een agile team naar meerdere agile teamswordt beschreven wat dat betekent voor het wel of niet nodig hebben van eenprojectorganisatie en welke rol permanente en tijdelijke PMO’s hierbij spelen.Daarmee wordt ook duidelijk hoe de rol van de meer traditionele projectmanagerzich kan ontwikkelen in situaties waarbij steeds meer agile teams geïmplementeerdworden en anderzijds welke nieuwe rollen er ontstaan waarvoor de projectmanagerzich mogelijk kan kwalificeren.Het boek biedt een overzicht van de huidige stand van zaken met betrekking totschaalbare agile frameworks. Allereerst de meest gebruikte schaalbare frameworks zoalsSAFe, LeSS, Nexus, Disciplined Agile en Spotify en daarnaast meer hybride schaalbaremethoden zoals PRINCE2 Agile en Agile Project Management. Van deze frameworkswordt een aantal kenmerken beschreven zodat onderlinge vergelijking mogelijk wordt.Aansluitend wordt bij de beschrijving van enkele minder bekende frameworks vooralingezoomd op onderscheidende aspecten en technieken die eventueel ook binnenandere frameworks gebruikt kunnen worden.Naast de schaalbare agile frameworks krijgt u ook een overzicht van frameworksdie helpen bij het creëren van een agile cultuur of mindset, waaronder AgileSHIFT,Open space Agility en Agile Fluency. Van eminent belang bij implementeren van eenschaalbaar agile framework waar u ook een eerste opzet inclusief valkuilen van krijgt.Kortom, dit boek is een onmisbare wegwijzer bij het vinden van uw pad naar een meerwendbare organisatie.
Dit boek is momenteel niet beschikbaar
430 afgedrukte pagina’s
Oorspronkelijke uitgave
2020
Jaar van uitgave
2020
Hebt u het al gelezen? Wat vindt u ervan?
👍👎
fb2epub
Sleep je bestanden hiernaartoe (maximaal 5 per keer)