CJ Sleeboom-van Raaij

Citaten

nkyoky2010citeerde uit4 maanden geleden
Waar in de tekst ‘hij’ gebruikt wordt, kan ook ‘zij’ gelezen worden.
CIP-gegevens
ISBN: 9789020299489
NUR: 860
Trefwoord: hyperacusis / overgevoeligheid / geluid
© 2010 Uitgeverij Ankh-Hermes bv, Deventer
Uit deze uitgave mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch, elektronisch of mechanisch, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Any part of this book may only be reproduced, stored in a retrieval system and/or transmitted in any form, by print, photoprint, microfilm, recording, or other means, chemical, electronic or mechanical, with the written permission of the publisher
fb2epub
Sleep je bestanden hiernaartoe (maximaal 5 per keer)