nl

VBK Media

Uitgegeven boeken

Citaten

Fabian Werkmanciteerde uit8 maanden geleden
. Met het mes in mijn hand.

Vandaag is de dag waarop ik afreken met het verleden.
nkyoky2010citeerde uit6 maanden geleden
Waar in de tekst ‘hij’ gebruikt wordt, kan ook ‘zij’ gelezen worden.
CIP-gegevens
ISBN: 9789020299489
NUR: 860
Trefwoord: hyperacusis / overgevoeligheid / geluid
© 2010 Uitgeverij Ankh-Hermes bv, Deventer
Uit deze uitgave mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch, elektronisch of mechanisch, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Any part of this book may only be reproduced, stored in a retrieval system and/or transmitted in any form, by print, photoprint, microfilm, recording, or other means, chemical, electronic or mechanical, with the written permission of the publisher
famgrevelinkciteerde uit6 maanden geleden
Omslagontwerp: Wil Immink Design
Vormgeving binnenwerk: Text & Image
Foto’s van Nicky: uit de privécollectie van de familie Verstappen
Overige foto’s en plattegronden: Vuyk en CO bv/Mirjam Vuyk
Auteursfoto: Susan Sandérus

www.defonteintirion.nl

Alle rechten voorbehouden. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any other means, without written permission from the publisher.
fb2epub
Sleep je bestanden hiernaartoe (maximaal 5 per keer)