nl

AnkhHermes, Uitgeverij

 • nkyoky2010citeerde uitvorig jaar
  Waar in de tekst ‘hij’ gebruikt wordt, kan ook ‘zij’ gelezen worden.
  CIP-gegevens
  ISBN: 9789020299489
  NUR: 860
  Trefwoord: hyperacusis / overgevoeligheid / geluid
  © 2010 Uitgeverij Ankh-Hermes bv, Deventer
  Uit deze uitgave mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch, elektronisch of mechanisch, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
  Any part of this book may only be reproduced, stored in a retrieval system and/or transmitted in any form, by print, photoprint, microfilm, recording, or other means, chemical, electronic or mechanical, with the written permission of the publisher
fb2epub
Sleep je bestanden hiernaartoe (maximaal 5 per keer)