Gratis
C.Snouck Hurgronje

Nederland en de Islâm

 • Adri Duivesteijnciteerde uit6 jaar geleden
  Ik ben er zeker van, dat wij hier te doen hebben met een voorbijgaand ziekteproces, veroorzaakt door de ook in andere oorlogvoerende landen waar te nemen verstoring van het moreele en intellectueele evenwicht. Zoolang echter het herstel nog niet is ingetreden, behooren wij dat proces nauwlettend gade te slaan, en voor onszelve op voorzorg bedacht te zijn.
 • Mustafa Ali Berktelciteerde uit8 maanden geleden
  Op uitnoodiging mijner mede-curatoren der Nederlandsch-Indische Bestuursacademie sprak ik in Maart 1911 voor de aan die Academie studeerende ambtenaren de vier voordrachten uit, die hier in druk eenen grooteren kring van lezers aangeboden wo
 • patryk37781citeerde uit4 jaar geleden
  Het zij mij vergund, met allen
 • Ekaterina Golikovaciteerde uit6 jaar geleden
  hidjrah, d. i.—niet vlucht, zooals vele Europeesche schrijvers het weergeven, maar—afsnijding van alle banden, die hem met de ongeloovigen onder zijne stamgenooten verbonden
fb2epub
Sleep je bestanden hiernaartoe (maximaal 5 per keer)