Anne Merkuur,Anne Tjerk Popkema,Arjen Versloot,Ernst Bruinsma,Goffe Jensma,Henk Meijering,Jarich Hoekstra,Oebele Vries,Riemer Janssen,Rolf H. Bremmer,Siebren Dyk,Yra van Dijk

De takomst fan de frisistyk

Meld me wanneer het boek is toegevoegd
Dit boek lezen upload een EPUB- of FB2-bestand naar Bookmate. Hoe kan ik een boek uploaden?
Op 29 maart 2019 organisearre de Stifting Freonen Frysk Ynstitút Ryksuniversiteit Grins, yn 'e mande mei de Fryske Akademy, in sympoasium oer de takomst fan de frisistyk, de wittenskiplike stúdzje fan de Fryske taal en kultuer. Hoe moat dy stúdzje stal jûn wurde no't de niget oan talestúdzjes stadichoan minder wurdt? Wa is eins ferantwurdlik foar de takomst fan de frisistyk? Yn dizze bondel litte alve minsken út it fjild har ljocht oer dizze problematyk skine.
Dit boek is momenteel niet beschikbaar
85 afgedrukte pagina’s
Oorspronkelijke uitgave
2020
Jaar van uitgave
2020
Hebt u het al gelezen? Wat vindt u ervan?
👍👎
fb2epub
Sleep je bestanden hiernaartoe (maximaal 5 per keer)